Erhan BAYDAR


31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİNE GİDİLİRKEN..

-Seçime yaklaşılan bu günlerde Ağrı ve ilçelerinde Siyasi partilerin ve adayların karşılıklı hoşgörü ve iyi dilek mesajları güzel bir tablo sergilemektedir-


Kesin aday listelerinin açıklanması ile birlikte seçim çalışmaları daha da hareket kazandı. 

Seçimlere üç hafta gibi bir zaman kalması, bu sürenin iyi değerlendirilmesi açısından çok önemli sayılabilir.

Seçime yaklaşıldıkça miting meydanları dolmaya, liderler ve adaylar bu coşku ile ölçülü ölçüsüz konuşmaya devam etmektedir. Yani propaganda süreci içinde kendini ifade eden adaylar, karşılığını 31 Mart günü sandıkta alacaklardır.

O bakımdan son günler, özellikle yerel mitingler ve ziyaretler açısından çok etkili olacaktır.

İletişim ve haberleşmenin yoğun olduğu günümüzde mahalli seçimler de artık genel seçim havasında olmaktadır.

Çünkü, Liderler meydanlarda konuşurken, kullandıkları her söz günümüz teknolojisi ile anında bütün teşkilatlara yansımakta ve dolayısıyla olumlu ve olumsuz yönleri ile mahalli seçimler bir genel seçim havasına girmektedir.

Onun için, miting meydanlarında liderler ve adaylar sert üslup ile zaman zaman tansiyonun artmasına neden olabilmektedirler.

Aslında, seviye korunduğu sürece, hatiplerin politika üretmeleri, eleştiri ve polemikleri, siyaseten çok doğru ve alışılagelmiş olması gerekendir. 

Ancak, geçmişte acısını çok çektiğimiz kısır çekişmelerin, haksız itham ve eleştirilerin bundan sonrada yararı olacağı söylenemez. O bakımdan liderlerin ve adayların meydanlarda verecekleri olumlu mesajlar çok önemlidir. 

Seçime yaklaşılan bu günlerde Ağrı ve ilçelerinde Siyasi partilerin ve adayların karşılıklı hoşgörü ve iyi dilek mesajları güzel bir tablo sergilemektedir.

Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclisi üyeliği, Belediye Meclisi üyeliği, Mahalle ve köy Muhtar adaylarının tümü bu bayrak yarışında duyarlılık ve hassasiyetle çalışmalarını sürdürmektedir. Bu tablo ve mesajlar seçmende karşılığını bulmakta, seçimler bayram havasında geçmektedir.

Zaten seçimlerde propagandanın amacı, seçmeni ikna edebilmektir. Alanlarda topluma hitap edilirken bazı inceliklere dikkat etmek ise siyasetçilerin ustalıklarına bağlı bir olaydır.. 

–Erhan BAYDAR-