Doğubayazıt İnanç Turizmini Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Ahmet Ertuğrul (Paraşüt)

Doğubayazıt İnanç Turizmini Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Ahmet Ertuğrul (Paraşüt)

Narinkale Gazetesi

Değerli Basın Mensupları, 

Büyük Tufan sonrası “İnsanlığın 2.Doğuşu” olarak kabul edilen  Hz.Nuh’un Gemisi’nin giz gizem yüklü hikayesini, Kültürel Miras kapsamında incelemek/araştırmak amacıyla yaptığımız VII. Uluslararası Konferansımıza gösterdiğiniz yakın ilgiden dolayı hepinizi saygıyla selamlıyoruz.

Yaklaşık 5.000 senelik kadim ve her daim gizemini koruyan hikâyesiyle Büyük Tufan ve Nuh’un Gemisi, insanoğlunun asırlardır merak ve ilgisini çekmekte, bu kutlu hikayenin sırrına ermek için bin yıllardır insanlar o Kurtuluş Gemisi’nin tufandan sonra indiği/oturduğu yerin ve bu mecburi seyahatin izlerini sürmekteler.

Büyük Tufan’ın meydana geldiği yer, Tufan’ın lokal mi küresel mi olduğu, Nuh’un Gemisi’nin seyri ve Tufan dindikten sonra Gemi'nin oturduğu dağ konusunda bilim adamları ve ilgili çevrelerde farklı görüş ve değerlendirmeler olsa da yaygın kanaat, Gemi’nin Ağrı Dağı’na oturduğu yönündedir…

Asırlar evvel kopan Büyük Tufan; Semavi dinlerde özellikle Tevrat’ta uzun uzadıya anlatılan türlü sebeplerle o gün Gemiye bin(e)meyenlerin helâkıyla biten hazin sonu hazırlarken, Hz.Nuh’a inanıp Gemiye binenlerin ise o feci ölümden/yok oluştan kurtulup “İnsanlığın 2. Doğuşu” nu müjdeledikleri dünyanın dört bir yanında nice anlatıya konu olmuştur.

Bu bağlamda, tarih boyunca dünyanın her yerinden, farklı kültür ve uygarlıklara mensup her dinden, ırktan insanlar ‘Aynı Geminin Yolcuları’nın evlatları/balaları olarak, atalarının ve ortak kutsalları olan Nuh’un Gemisi’nin izini sürmeye devam ederken, bilim insanları ve araştırmacılar da bu olağanüstü olayın izini sürmeye, bu tarihi gizeme kayıtsız kalmayacaklardı, elbet… 

Ağrı/Doğubayazıt İnanç Turizmini Araştırma ve Geliştirme Derneği olarak yıllardır, yurt içi ve yurt dışından konuya ilgi duyan kişi ve kuruluşlarla, yörenin kültür ve turizm değerlerinin tanıtılmasına katkıda bulunmak ve Nuh’un Gemisi’nin indiği/oturduğu yer olarak yaygın kabul gören Ağrı Dağı’nın, ulusal ve uluslararası alanda hakkıyla tanınır/bilinir kılınması için muhtelif ülkelerde özellikle de Nuh’un Gemisi Müzesi’nin bulunduğu Hong Kong da sempozyumlar, seminerler, sergiler, çalıştaylar, konferanslar yapmaktayız.

Kutlu metinlerde ifadesini bulan, “Ey gök suyunu tut ve ey yer suyunu yut” nidası ile “Geminin Dağ’a oturduğu…”na dair anlatının açık izahı ile Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağı'na oturduğuna ve 2. Doğuşun buradan başladığına dair başta Kıta Avrupası olmak üzere, Amerika ve Uzak Doğuda yaşayan farklı dinlere mensup insanlar güçlü ve yaygın bir inanç ve merakla Ağrı Dağı’na yönelmekte, bu da bilimsel, kültürel bir merakla beraber Dağı, aynı zamanda açık ara cazip, mitolojik öğelerle özel ve özgün bir tırmanış rotası kılmaktadır…

Ağrı Dağı’na Iğdır’dan çıkarak ilk zirve yapan Seyyah F.Parot der ki, Nuh’un Gemisi iki yüz adım çapında bir alandadır.

Tufan’dan kurtulan Peygamber ve ahfadını taşıyan Gemi’yi başına buyur eden Ağrı/Ararat; gizemi, görkemi kadar, Ülkemizin Çatısı” ve Dünyanın en yüksek 2. Zirvesi olarak sarp yamaçları ve her mevsim karlı buzullarıyla azameti görkemiyle, tarihte nice anlatıya, destana konu olmuştur. Mesela Venedikli büyük Kâşif Marco Polo 1272 yılında "Her dağa çıkılabilir ama, Ararat’a kati surette çıkılamaz” demişse de; 1829 yılında Iğdır üzerinden Ağrı’ya tırmanıp zirve yapan ilk insan olarak da tarihe geçen Alman doğa bilimci ve seyyah Friederik Parrot, kendisinden sonra Dağ’a gelecek olanlara ilham veren başarı hikayesini anlattığı “Ararat’a Yolculuk” kitabında, Geminin burada olduğuna dair gözlem ve kanaatlerini yazdıktan sonra, Nuh'un Gemisi'nin muhtemel 200 adım çapında bir alanda olduğundan da söz eder.

2022 Mayıs’ında Ağrı Doğubayazıt’ta Derneğimizin ev sahipliğinde Dağın yamacındaki mütevazı Noah’s Ark tesislerimizde yaptığımız, üç gün süren “Büyük Tufanın Ağrı Dağındaki Arkeolojik İzleri” sempozyumuna Dünyada 15 ülkeden üniversitelerin Arkeoloj, Jeoloji, Sümeroloji, Hititoloji, Teoloji, Prehistorya, Tarih ve Sanat Tarihi kürsülerinden ve dağcılık spor ve disiplinlerinden alanında yetkin akademisyen ve uzmanların katılımı ve ilginç bildirileriyle “Ülkemizin Çatısı’ Ağrı Dağı’nda saklı olduğuna inanılan Nuh’un Gemisi’ne dair hayli çarpıcı bildirileriyle, “İnsanlığın II. Doğuşu” olarak kabul edilen Büyük Tufan’a ışık tutmaya çalıştılar. 

Dağ Arkeolojisi/Destan Arkeolojisi

O sempozyumda, Amerika’da Arkeoloji Bölümünde öğretim görevlisi ve aynı zamanda profesyonel dağcı akademisyenlerin “Dağ ve Destan Arkeolojisi”nden söz eden özgün ve kapsamlı sunumları/bildirileri, bu alanda yapılacak çalışmalara ışık tutacak mahiyette idi. Bu bağlamda anılan bölümlerin yapacağı bilimsel çalışmaların yanında, yörede halk kültürünün ses bayrağı olarak kabul edilen Aşıkların/Ozanların çığırdığı Türküler, deyişler ve yörede Dengbej (1) olarak bilinen anlatıcıların klam ve stranlarından da Büyük Tufan’ın ve Nuh’un Gemisi’nin izinin sürülebileceği anlaşılmakta idi…

Yine 2023 Ocak ayında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki yüz yıllık Teknik Üniversitenin ev sahipliğinde Derneğimiz, Iğdır Üniversitesi ve ABD den bir Üniversite ile işbirliği halinde “Uluslararası Nuh Tufanı'nın Aras ve Kura Havzasındaki Arkeolojik İzleri” sempozyumu ve yine sene başında Ankara’da Anadolu Medeniyetleri Müzemizde yaptığımız “Uluslararası Nuh Tufanı'nın Anadolu’daki Arkeolojik İzleri” Sempozyumları da aynı anlayış ve maksatlarla yapılmış, ilgili çevrelerde ulusal ve uluslararası alanda oldukça rağbet gören, beğeni ve ilgiyle izlenen bu programların sürdürülmesi yönünde bizi yüreklendirmiştir…

Bu kapsamda Derneğimizin yıllardır birlikte benzeri faaliyet ve çalışmaları yürüttüğü Hong Kong Nuh’un Gemisi Müzesi Başkanlığı, Gürcistan’ın yüzyıllık tarihiyle meşhur Teknik Üniversitesi, yine Ağrı Dağının yamacındaki Iğdır Üniversitemiz, yörede başarılı arazi çalışmalarını yürüten Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde “VII. Uluslararası Nuh Tufanı'nın Ağrı Dağı ve Iğdır Ovasındaki Arkeolojik ve Etnografik İzleri Konferansı”nı yapıyoruz.

Başta Iğdır Üniversitesi olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından farklı üniversitelerden ve alanında uzman katılımcıların sunumlarıyla, aynı gemide yol alan atalarının dünyanın dört bir yanına yayılan yol arkadaşları olarak yine aynı Gemide olmanın bilinciyle, insanlığın kültürel mirası kapsamında Hz.Nuh’un Gemisi’nin izini sürmeye devam ediyoruz.

İlgi ve desteğinize teşekkür ederiz.                                     

                                                 Doğubayazıt İnanç Turizmini Araştırma ve Geliştirme Derneği

                                                               Ahmet Ertuğrul (Paraşüt)