Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkan ve yönetimi seçildi

Muğla Fethiye'de düzenlenen ve Türkiye'nin en etkili meslek kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanlığına Mehmet Nuri Kolaylı yeniden seçildi.
Bu haber 2017-05-16 06:49:05'te eklenmiştir

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkan ve yönetimi seçildi Muğla Fethiye'de düzenlenen ve Türkiye'nin en etkili meslek kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanlığına Mehmet Nuri Kolaylı yeniden seçildi.

    Kolaylı kongrede yaptığı konuşmada şöyle dedi:

    "Değerli başkanlarım, meslektaşlarım, yol arkadaşlarım,

    Türkiye genelinde mesleki dayanışmamızı en üst seviyede gerçekleştirme çabasıyla yoğun mesai harcadığımız 2014-2017 dönemini geride bırakıyoruz.

    Basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması ve meslektaşlarımızın haklarının her platformda savunulması başta olmak üzere birçok çalışmaya, omuz omuza vererek birlikte imza attık. Birçok organizasyonda birlikte olduk, dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledik.

2014-2017 döneminde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, internet sitemiz üzerinden duyurduğumuz raporumuzda detaylarıyla okuma fırsatı buldunuz. Bu çalışmalarımızı uzun uzun anlatarak yeniden vaktinizi almak istemiyorum. Özetle ana başlıklar halinde değineceğim…

ÖNCELİĞİMİZ, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE MESLEKİ SAYGINLIK

    2014 – 2017 çalışma döneminde basının sorunlarını belirleme, çözüm önerileri üretme ve çözüm önerilerini yetkili makamlara ileterek her platformda dile getirmeyi öncelikli görev edindik.

Bu amaçla yapılan toplantı ve görüşmelerin ardından basının sorunlarını ve çözüm önerilerini belirleyerek rapor haline getirdik. Bu raporumuzda özellikle basının önemine dikkat çektik.

Değerli başkanlarım, meslektaşlarım, yol arkadaşlarım,

    Gelişmiş demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan basın, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminde önemini açıkça ortaya koydu. Tüm gücüyle darbe girişiminin karşısında duran Türk basını, darbenin engellenmesine önemli katkı sağladı. Bu nedenle basının günümüzde var olan sorunlarının çözülmesi, geniş kitlelerin doğru, tarafsız ve hızlı haber almasının önü açılmalıdır.

    Ülkemiz, basın/medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Özgürlüklerden çalışma koşullarına, mesleki düzenleme zorunluluğundan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Basın İlan Kurumu’nda yeniden yapılanmaya kadar bir dizi yenilik, geniş katılımlı çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve uygulanmaya konulmalıdır.

Basın, uzun yıllar hep özgür olma mücadelesi vermiştir. Özellikle 12 Eylül döneminde büyük baskılar yaşanmıştır. Günümüzde de, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nun bazı maddeleri ifade özgürlüğünü kısıtlayan hükümler içermektedir. Gazeteciler yazdıkları yazılar, yorumlar ve haberler nedeniyle yargılanabilmektedir. Bu durumun sona erdirilmesi ve basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması gerekmektedir.

ÇALIŞMA KOŞULLARI VE YIPRANMA HAKKI

    En temel sorunlardan birisi, olumsuz çalışma koşullarıdır. Sendikalaşmanın adeta hiç olmadığı basın sektöründe çalışanlar düşük ücret almakta, uzun çalışma saatlerinde zor koşullar altında görev yapmaktadır. Yıpranma hakkından ise sadece BYEGM Basın Kartı olanlar yararlanabilmektedir.

MESLEKİ DÜZENLEME İHTİYACI

    Basın sektörü, avukatlık, doktorluk, mühendislik veya mali müşavirlik gibi mesleki standartlara sahip değildir. Eğitimine, birikimine bakılmaksızın herkes gazeteci olabilmektedir. Sektörde acil olarak mesleki düzenlemeye gidilmelidir.

    Günümüzde sıradan dernek statüsünde olan basın meslek örgütlerinin Basın Meslek Odalarına dönüştürülmesi gerekmektedir. 1938 yılında kabul edilen ancak daha sonra yürürlükten kalkan Türk Basın Birliği Yasası günümüz şartlarına uygun olarak yeniden çıkarılmalı, demokratik bir yapıda kurulacak olan Basın Meslek Odaları sektörde söz sahibi olmalıdır.

BİK VE BYEGM’DE DEĞİŞİM

Özellikle yerel basın için büyük önem taşıyan Basın İlan Kurumu’nda son dönemde olumlu değişimler yaşanmıştır. BİK’in mevzuatından kaynaklı; İstanbul, Ankara, İzmir’in gazetesine, gazetecisine ve meslek örgütüne öncelik veren, Anadolu basınını öteleyen yaklaşım değişmiştir. Genel Kurul kararıyla, BİK yardımlarının hakça dağıtımı sağlanmıştır. Basın İlan Kurumu’ndaki değişiklikler devam etmelidir. BİK Genel Kurul delege yapısında ve BYEGM Basın Kartları yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, temsilde eşitliğin sağlanması gerekmektedir. Ayrıca, internet haber yayıncılığı da göz önüne alınarak BİK ve BYEGM’de yeniden yapılanmaya gidilmelidir.

TELEVİZYON YAYINCILIĞI VE SORUNLARI

Gazeteler, radyolar, haber siteleri gibi televizyonlar da sorumlu yayıncılık anlayışı ile yayın yapmak için gayret göstermeli, doğruyu olduğu gibi yansıtmalıdır. Bu kapsamda Türkiye genelinde yerel, bölgesel ve yaygın yayın yapan televizyon kanallarının ortak sıkıntısı Turksat’a ödenen yayın ücretleri, RTÜK’e ödenen ücretler gibi diğer yayın mecralarında olmayan ücretlendirmeler nedeniyle girdi maliyetlerinin artmasıdır. Özellikle yerel ve bölgesel yayın yapan televizyon kanalları büyük bir borç yükü altında kalmıştır.

RTÜK Yasası günümüz koşullarına göre yeniden ele alınmalıdır.

INTERNET BASINI / YASASI

Teknolojinin hızla gelişimi ve internet ağının hemen hemen her noktaya ulaşması ile birlikte, internet haberciliği büyük bir gelişim göstermiştir.

Sektörde istihdam sağlayan ve gazete ve televizyonlarla eşdeğer habercilik yapan kurumsal internet haber sitelerinin yanında, internet deyimiyle “kopyala yapıştır” kolaycılığından öteye gitmeyen haber siteleri yer almaktadır.

Yasal boşluktan kaynaklanan sorunlar, her geçen gün daha da artmaktadır. İnternet medyasının gerek yayıncılık, gerekse BİK yardımları konusunda düzenlemeye ihtiyacı vardır. İstihdam sağlayan, gerçek anlamda habercilik yapan ve kurumsallaşan internet haber siteleri, Basın İlan Kurumu’ndan ek kaynak bulunarak desteklenmelidir. Bu kurumlarda habercilik yapan meslektaşlarımız da yeni düzenleme yapılarak gazeteci sayılmalıdır.

GAZETECİLER KONFEDERASYONU “TÜRKİYE” İSMİNİ ALDI

Değerli başkanlarım, meslektaşlarım, yol arkadaşlarım,

Türkiye genelinde basın meslek kuruluşları alanında örgütlü en üst çatı kuruluş olduğunu belgeleyen Gazeteciler Konfederasyonumuz, bu niteliğini 2015 Eylül ayında “Türkiye” ismini alarak perçinledi.   

2015 yılı Eylül ayında Uşak’ta yapılan 4. Başkanlar Kurulu toplantısında müjdeyi paylaştık ve “Artık ismimiz Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu” diyerek, bu tarihten itibaren Türkiye ismini kullanmaya başladık.

2014-2017 çalışma dönemimizde 10 resmi Başkanlar Kurulu toplantısı yaptık. Başlıklar olarak hatırlamak istersek;

1. Başkanlar Kurulu toplantısı, 20-22 Haziran 2014 tarihlerinde Siirt Gazeteciler ve Yardımlaşma Derneği’nin ev sahipliğinde Siirt’te gerçekleştirildi. Siirt toplantımız 8 federasyon başkanı, 57 cemiyet başkanı ve delegelerinin katılımıyla yapıldı.

2. Başkanlar Kurulu toplantımız 28-30 Kasım 2014 tarihlerinde Edirne Gazeteciler Derneği’nin ev sahipliğinde Edirne’de gerçekleştirildi. Bu toplantımıza 8 federasyon başkanı, 69’u cemiyet ve dernek başkanı olmak üzere toplam 118 delege katıldı.

Gazeteciler Konfederasyonumuzun 3. Başkanlar Kurulu toplantısını 3-5 Mayıs 2015 tarihlerinde Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu ve Şanlıurfa Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Şanlıurfa’da gerçekleştirdik.Panellerle desteklediğimiz toplantımıza 73 Gazeteciler Cemiyeti ve basın meslek örgütü ile bunları bünyesinde toplayan 8 Federasyonumuzun başkan ve temsilcileri katıldı.

‘Türkiye’ adını aldıktan sonraki ilk Başkanlar Kurulu toplantımız, Uşak Gazeteciler Derneği’nin ev sahipliğinde yapıldı. Büyük coşku yaşadığımız Uşak’ta, 8 Federasyonumuzun Genel Başkanı, 67 Cemiyet Başkanımızve delegelerinin katılımıyla bir araya geldik.

5. Başkanlar Kurulu toplantımızı 15-17 Ocak 2016 tarihlerinde Afyonkarahisar Gazetecileri Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. 8 Federasyon Genel Başkanı, 86 Cemiyet Başkanı ve delegelerinin katılımıyla görkemli bir birlikteliğe daha imza attık.

Ardından 6. Başkanlar Kurulu toplantımızı 18-20 Mart 2016 tarihleri arasında Hatay Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Bu toplantımıza 7 federasyon ve buna bağlı 87 Gazeteciler Cemiyeti ve basın meslek kuruluşunun temsilcileri katıldı.

Hatay’ın ardından, 20-22 Mayıs 2016 tarihlerinde Mardin’de 7. Başkanlar Kurulumuzu yaptık. Mardin Gazeteciler Cemiyeti’nin ile Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmamıza 7 federasyon ve buna bağlı 72 Gazeteciler Cemiyeti ve basın meslek kuruluşunun temsilcileri katıldı.

En hareketli toplantımız ise Ağrı’da gerçekleşti. 15-17 Temmuz 2016 tarihlerinde Ağrı’da gerçekleştirdiğimiz 8. Başkanlar Kurulumuz, ülkemizi sarsan darbe girişiminin yaşandığı geceye rastladı. Ağrı Valisi Musa Işın’ın da katılımıyla darbe girişimine ilk örgütlü toplu tepkiyi gösterdik.

9. Başkanlar Kurulu Toplantımızı 6-9 Ekim 2016 tarihlerinde Yalova Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Toplantımıza 7 federasyon ve buna bağlı 82 Gazeteciler Cemiyeti ve basın meslek kuruluşunun temsilcileri katıldı.

10. Başkanlar Kurulu Toplantımız 2016 yılı Aralık ayında Muğla’da yapıldı. 8 federasyon ve buna bağlı 79 Gazeteciler Cemiyeti ve basın meslek kuruluşunun temsilcisi meslektaşımız, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Muğla’da bir araya geldi.

Özetlemeye çalıştığım gibi 3 yılda 10 başkanlar kurulunu dayanışma içinde gerçekleştirdik. Bu toplantılara emeği geçen bütün başkanlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.

Değerli başkanlarım, meslektaşlarım, yol arkadaşlarım,

2014-2017 çalışma dönemimizde Basın İlan Kurumu ve Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü çatısı altında etkin görevler üstlendik.

Basın İlan Kurumu’nun Genel Kurulu’na katılacak olan Anadolu gazete sahiplerinin 3 temsilcisinin seçimi, konfederasyonumuzun gücünü kanıtladığı seçimler oldu. Çalışma dönemimizdeki 2015 ve 2017 yıllarında yapılan her iki seçimi de sizlerin desteğiyle kazandık. Ben, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen, rakiplerimize yüzlerce oy fark atarak seçimleri kazandık.

BİK Genel Kurulunda yapılan seçimde de ben Denetim Kurulu’na Mustafa Arslan arkadaşımız ise Yönetim Kurulu’na seçildi. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün yönetmelik değişikliğinin ardından da, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ile birlikte BYEGM Basın Kartları Komisyonunda yer görev aldık.

Son olarak 2017 seçimlerinde, yine konfederasyon adayımız Şevket Karahan, BİK Prodüktör seçimlerini kazanarak Basın İlan Kurumu delegesi oldu.

Basın İlan Kurumunun Türkiye’de ilk defa yurt genelindeki bütün basın derneklerine yardım yapmasını sağladık. Daha önce hiçbir yardım almayan Anadolu’daki basın derneklerimiz,  yoğun çaba harcadığımız bu çalışma ile hiç olmazsa zorunlu giderlerini karşılayabilir hale geldi.

Değerli başkanlarım, meslektaşlarım, yol arkadaşlarım,

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak, Kurban Bayramı’nın birinci günü olan 24 Eylül’de ‘Bayram Gazetesi’ yayımladık. Konfederasyonumuzun faaliyetlerinin tanıtıldığı ve bayram mesajlarının yer aldığı gazetemiz, Kurban Bayramı’nın ilk günü Milliyet Gazetesi ile birlikte ücretsiz olarak dağıtıldı. Bayram Gazetemizi önümüzdeki dönemlerde de yayınlayarak konfederasyonumuza gelir sağlamayı hedefliyoruz. 

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonumuzun örgütlenme çalışmalarına büyük önem verdik. Türkiye’nin her yerine ulaştık, şehir şehir, ilçe ilçe yurt gezileri yaptık. Meslektaşlarımızı ziyaret ettik, sorunlarını dinledik, birlikte çözüm önerileri geliştirdik.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu temsilcileri olarak, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Ankara ve Erzurum’da düzenlenen Basın İş Kanunu Çalıştaylarına katıldık. Çalıştaylarda basının sorunlarına vurgu yaparak çözüm önerilerini dile getirdik.

Ankara’da hükümet ve siyasi parti temsilcilerini defalarca ziyaret ettik. Sorunlarımı ve çözüm önerilerimizi aktardık.

Türkiye’nin hemen her yerinde meslektaşlarımızda dayanışma içinde olduk. Sorunlarımızı içeren sayısız basın açıklaması yaptık. Yerel gelişmelerde federasyon başkanlarımız, ortak sorunlarımızda genel merkez olarak girişimlerde bulunduk, meslektaşlarımıza sahip çıktık.

Değerli başkanlarım, meslektaşlarım, yol arkadaşlarım,

Özetlemeye çalıştığım tüm bu faaliyetlerimizde emeği geçen bütün başkanlarıma ve delegelerimize teşekkür ediyor, mesleki dayanışmamızın önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum.

Konuşmamın sonunda, demokratik, laik, çağdaş hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sektörümüze ilişkin düşüncelerine vurgu yapmak istiyorum. Şöyle diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk;

“Basın, milletin müşterek sesidir. Başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.”

En içten sevgi ve saygılarımla…"

GAZETECİLER KONFEDERASYONU KURULLARI ÜYE LİSTESİ

(Sıralama isime göre alfabetiktir)

GENEL BAŞKAN

Mehmet Nuri Kolaylı

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ

Adem Alemdar

Ahmet Yetişen

Alaettin Aslan

Cem Kaytan

Deniz Güçer

Erdoğan Erişen

Ergun Ata

Feridun Fazıl Özsoy

İsmet Akıncı

Mehmet Abdioğulları

Mehmet Aydın

Mehmet Çelik

Mehmet Ergun

Mevlüt Yeni

Murat Atay

Nazmi Pınar

Osman Hakan Kiracı

Sefa Özdemir

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Ali Cihangir

Ali Er

Atila Durak

Ayhan Polat

Bekir Bayram

Mehmet Emin Turpçu

Osman Nuri Boyacı

Sinan Tunç

DENETİM KURULU ASIL ÜYELERİ

Hürmüz Seda Köktener

Hüseyin Oğuz

Mustafa Erkan Yılmaz

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Ahmet Yenigün

Barış Yalçınkaya

İbrahim Güneş

ONUR KURULU ASIL ÜYELERİ

Adnan Taraşlı

Derya Sarılarlı

Haydar Karaduman

İ. Nazmi Bilgin

İhsan Tunçoğlu

Mustafa Arslan

Ramazan Demir

Şevket Erzen

Şevket Karahan

Turgut Özdemir

Zeki Dışkaya

ONUR KURULU YEDEK ÜYELERİ

Ahmet Genç

Ali Filizkan

Hatice Türkan

Lokman Koyuncuoğlu

Zeki Alkan

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ASIL ÜYELERİ

Alpaslan Başaran

Aslan Deveboynu

Aydın Deniz

Aytekin Polatel

Emrullah Özbey

Ercan Atay

Erkan Sağlam

İhsan Uluözlü

Müjdat Çetin

Orhan Üngör

Osman Koca

Rıza Özel

Salih Kılınç

Selim Tiran

Sezai Köprülü

Yaşar Yıldız

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU YEDEK ÜYELERİ

Bostan Yılmaz

Bülent Ayhan

Fatih Sevinç

Mesut Bölük

Mustafa Bayrak

Onur Sağsöz

Şeref Yaşar

Turhan Koyuncu

Ümit Babacan

BASIN ETİK KURULU ASIL ÜYELERİ

Arif Kurt

Cengiz Selci

Deniz Başlı

Ercüment Daşdelen

Gökhan Aytaç

Güngör Yavuzarslan

Metin Kaya

Selim Tiran

Tevfik Fikret Sönmez

Üstün Tuncer

BASIN ETİK KURULU YEDEK ÜYELERİ

Cengiz Demirel

Erhan Dabak

Levent Silistre

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer GÜNCEL haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Narinkale Gazetesi
GÜNDEM
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
DÜNYA
sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop vibrator vibrator vibrator izmir sex shop izmir sex shop ankara sex shop ankara sex shop antalya sex shop penis pompasi penis pompasi sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri